CZEN

 

REIKI LÉČENÍ

Reiki je japonská léčebná metoda, která pomáhá snižovat stres, podporuje hlubokou relaxaci a obnovuje emocionální, fyzickou, duševní a duchovní pohodu.

Reiki se provádí vleže na masážním stole, klient je oblečen a zabalen do teplé deky. Terapeut pak jemně přikládá ruce na různá místa na těle. Léčení obvykle trvá jednu hodinu, ale lze se domluvit i na kratším nebo delšmí sezení.

Přínosy Reiki:

- hluboká relaxace

- tišení bolesti a podpora léčivých procesů

- podpora hojení úrazů a pooperačních stavů

- emocionální harmonizace

CENA 60 min. – 500 Kč

KURZY REIKI

Reiki je jednoduchý a velmi obohacující systém léčení sebe a druhých. Je to také cesta duchovního růstu. Učím všechny tři úrovně tradičního japonského Usui Reiki. Všechny kurzy provádím vždy osobně a individuálně, případně v malé skupině max. 3 osob.

ÚROVEŇ 1

Na první úrovni se student dozví o:

- Historii a principech Reiki
- Vnímání a práci s energií
- Klíčových čakrách nebo energetických centrech
- Pozicích rukou pro léčbu sebe a druhých
- Záměru, motivaci a odpovědnosti léčitele
Všechny úrovně Reiki jsou transformační. Nicméně zvláštní důraz na sebe-léčení na prvním stupni studia pomáhá studentům překonat negativní emoce nebo myšlenkové vzory, které mohou být omezující pro jejich vlastní růst a vývoj.
Studenti s kvalifikací Reiki 1 jsou schopni poskytnout Reiki léčení
rodinným příslišníkům a přátelům a také zvířatům. Na tomto stupni není obvyklé žádat poplatek za léčení. Studenti obdrží manuál a certifikát.
CENA: 1100 Kč (možnost slevy pro skupinu max 3 osob)


ÚROVEŇ 2
Na 2. stupni Reiki se student učí prohloubit napojení na energii Reiki a dozví se, jak s ní dále pracovat. Student se může stát více mentálně, psychicky a duchovně vědomý a jeho Reiki praxe může být vnímána jako více duchovně vedená nebo inspirovná. Student druhé úrovně se dozví o:

- Cestě Reiki
- Denní disciplíně
- Meditačních technikách
- Reiki na dálku
- 3 Reiki symbolech
- Možnostech zřízení Reiki praxe

Absolveni Reiki 2 mohou poskytovat Reiki léčení za úplatu. I když, mnoho lidí dokončí 2. úroveň pro osobní potřebu, a nikoli kvůli profesionální praxi . Studenti obdrží manuál a certifikát.
CENA: 2200 Kč (možnost slevy pro skupinu max 3 osob)


ÚROVEŇ 3

3. úroveň Reiki je úroveň Mistr / Učitel. Zde student obdrží mistrovské zasvěcení, má přístup k posvátným mistrovským symbolům a je vyškolen pro výuku a zasvěcení ostatní na všech úrovních Reiki. Studenti obdrží manuál a certifikát.
CENA: 10 000 Kč (možnost slevy pro skupinu max 3 osob)


Reiki léčení i kurzy nabízí Ivana Švarcová, mistr Usui Reiki

Titul Mistra / Učitele je možná zavádějící v tom, že předpokládá, že není nutný žádná další pokrok. Plně se ztotožňuji se slovy mé Reiki učitelky Lindsey Percival: „Podle mého názoru Reiki Mistr / Učitel je studentem na celý život. Tato role zahrnuje nepřetržitý růst a učení se, přijetí Reiki způsobu života a vědomí odpovědnosti, kterou titul Mistr / Učitel přináší.“ www.gentlespirithealing.co.uk