CZEN

 

Harmonogram oficiálních tréninků v sezoně 2023/2024

Pondělí – ZŠ Meteorologická
tréninky vede Sensei Martina a Sensei Honza

17:00–18:00 (Děti 6–12 let)
18:00–19:30 (13 let výše nebo 7. kyu výše)
19:30–20:00 (od 3. kyu výše)

Středa – ZŠ K Milíčovu (od 4. 10. 2023)
tréninky vede Sensei Jaroslav a Sensei Honza

17:00–18:00 (Děti 6–12 let)
18:00–19:00 (13 let výše)
19:00–20:00 (30 let výše)

Čtvrtek – ZŠ Meteorologická
tréninky vede Sensei Jaroslav a Senpai Eva

17:00–18:00 (Děti 6–12 let)
18:00–19:30 (13 let výše nebo 7. kyu výše)
19:30–20:00 (od 3. kyu výše)

Platí pravidlo, že cvičenec s vyšším stupněm může dorazit na trénink pro nižší stupně...

Instruktor dne – je přítomen na většině tréninků v daném dni za asistence ostatních trenérů dle jejich možností.

Tréninky v dojo jsou rozděleny do 4 úrovní:

1. Pevné tréninky – určené pro členy klubu a veřejnost
Harmonogram pevných tréninků je postavený dle aktuálních možností instruktorů.

2. Mimořádné tréninky – určené pro členy klubu a veřejnost
Čas mimořádných tréninků je oznámen dopředu, většinou pátek, sobota nebo neděle dle aktuálních možností instruktorů.

3. Osobní tréninky s instruktorem – určené pro členy klubu po individuální dohodě s instruktorem

4. Samostatné tréninky – určené pro členy klubu, kteří si chtějí zacvičit sami v době volného dojo po dohodě s instruktorem.