CZEN

 

První 2 lekce  jsou pro nové potenciální členy zdarma!

Členské poplatky:

Dospělí – rok – 6.000,- Kč (půlrok – 3.500,- Kč, měsíc - 700,- Kč)

Děti, studenti – rok – 5.000,- Kč (půlrok – 3.000,- Kč, měsíc - 600,- Kč)

Přípravka - rok - 4.000,- Kč (půlrok - 2.500,- Kč, měsíc - 500,- Kč)

Sleva na poplatek pro rodinné příslušníky – v případě dvou a více rodinných příslušníků má každý slevu 500,- Kč.(jednorázově, ne zvlášť na každé pololetí).

Preferujeme platbu převodem na účet.

Číslo účtu klubu: 215638159/0600 (do poznámky uveďte své jméno, děkujeme)