CZEN

 

První 2 lekce  jsou zdarma. 

Členské poplatky:

Dospělí – rok – 6.000,- Kč (půlrok – 3.500,- Kč)

Děti, studenti – rok – 5.000,- Kč (půlrok – 3.000,- Kč)

Sleva na poplatek pro rodinné příslušníky – v případě dvou a více rodinných příslušníků má každý slevu 500,- Kč.(jednorázově, ne zvlášť na každé pololetí).

V případě aktivní propagace – přírůstku nového člena odměna 1.000,- Kč na osobu. První 2 tréninky zdarma.

Číslo účtu klubu: 215638159/0600 (do poznámky uveďte své jméno, děkujeme)