CZEN

 

Naše Karate-Do (cestu prázdné ruky) chápeme jako každodenní součást našeho života, kdy jeho praktikování přesahuje hranice našeho tradičně vybaveného dojo, uzpůsobeného na výuku tohoto krásného obranného bojového umění.

Styl tradičního okinawského Goju Ryu, který se u nás cvičí, není v Praze tak běžný, přesto svojí metodikou tak unikátní, že ho mohou cvičit lidé všech generací a pokaždé je bude naplňovat a vybízet k novým reálným výzvám...

Neustálé studium a praxe Junbi Undo – tradiční okinawské rozcvičky, Hojo Undo – specifického posilovacího cvičení s pomůckami, základního Kihon (technik na místě) a Kihon - Ido (technik za pohybu), na které pak navazuje studium Kata a jejich bunkai (významu), to je stručný výčet technických dovedností, kterými se na trénincích zabýváme... Posloupnost náročnosti výcviku odpovídá zkušebnímu řádu CAOGK a IOGKF.

Dalším důležitým a neodmyslitelným cvičením jsou různé formy kumite (zápasů), ve kterém cvičenci nacházejí praktická využití svých znalostí a dovedností v konfrontaci s jedním, či více protivníky. Pro dospělé zápasníky jsou součástí výcviku také utužovací cvičení úderových a obranných ploch těla – KOTAKITAE, různé zápasy formou KAKIE (technika lepících se rukou) a jiné...

Součástí výuky je i výklad historie Karate Do a jeho etikety, který ji obohacuje svojí originalitou a pomáhá vnímat naše Karate Do zejména jako tradiční bojové umění a nejen jako sport.

V průběhu roku (vždy jednou za pololetí), probíhají v klubu zkoušky na stupně technické vyspělosti.